Mudr. Jan Tišer - Informace o lékaři

LOGO NAHORE DOLEVA Odborný profil lékaře

Akreditován pro obory chirurgie, praktické lékařství, urgentní medicína, anesteziologie a resuscitace (specializovaná způsobilost ministerstva zdravotnictví, lektorské licence české lékařské komory)

Postgraduální nástavbové akreditace v plastické chirurgii:

Estetická chirurgie obličeje (2009 - lektor Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.)
Místní lalokové plastiky, transplantace kůže a jiné techniky (2009 - lektor Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.)
Povinný specializační kurz v plastické chirurgii  2007 - lektor Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.)

Odborná praxe:

1991 – 1996  anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína - Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi
1997 – dosud - chirurgie – z toho 6 let Kardiochirurgie Fakultní nemocnice v Hradci Králové
2007 – dosud – jednatel společnosti Medical Gate s.r.o, odborný garant všech lékařských specializací společnosti
 
Medicínské exkluzivity: operace očních víček, operace křečových žil, mini face lift, tříselná kýla, konzervativní léčba artrosy kloubů

Operace očních víček

Kožní převisy očních víček jsou jednou z prvních známek stárnutí v obličeji. Jedná se o konstantní jev, který se manifestuje výrazně po padesátém roce. Správným načasováním operace (tak zvané blefaroplastiky) je možné tuto často jedinou známku stárnutí odstranit. Po šedesátém roce života dochází již k rozvoji komplexních známek stárnutí a blefaroplastika nabývá více zdravotního významu. Po odstranění kožních převisů správnou technikou dochází k výraznému rozšíření zorného pole a často i k objektivnímu zlepšení zraku „ nablízko.“

Operace křečových žil

Motto: Zákrok, který se dá zkazit jen jednou

Jedná se o výkon, jehož výsledek je zásadním způsobem závislý na rozvážnosti chirurga. Neuvážené odstranění té nesprávné části žilního řečiště je v podstatě nenapravitelné. Projevuje se časnou recidivou a trvalými otoky končetiny po operaci. Každou operaci by mělo předcházet ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin. Následný chirurgický plán by měl ušetřit všechny zdravé části žilního i lymfatického řečiště. Správně provedená operace se často obejde zcela bez otoků a velkých modřin. Rekonvalescence trvá okolo jednoho týdne.

Zvláště uvážlivý přístup je nutný vůči automatickému odstraňování tak zvané velké safény laserem, sklerotizací či vysokofrekvenční sondou (RTF).

Artroza kloubů

Artroza kloubů je integrální součástí stárnutí organismu. Dochází při ní k postupné destrukci kloubní chrupavky. Bolest při artroze je dána postižením okolních tkání, poškození samotné chrupavky nebolí, neboť není inervována. Proto jsou první stadia artrozy klinicky němá.

Plazma oddělená od krevních elementů se po aktivaci vápníkem mění na tuhou substanci, která vytváří pevnou vazbu se smáčivými povrchy. Takovými povrchy jsou i části kloubních ploch, které nejsou kryty chrupavkou. Tím se do určité míry zacelují obnažená místa kloubních ploch.

Léčba plazmou je nejúčinnější v I. a II. stadiu artrosy. Efekt by měl být jednoznačný již po první aplikaci. Projevuje se vymizením bolestí a zlepšením hybnosti v postiženém kloubu. Trvání účinku se pohybuje od 3 do 9 měsíců. Doporučují se minimálně 2 aplikace v krátkém intervalu na začátku léčby.

Malá účinnost či selhání léčby má nejčastěji tyto příčiny:

  • nejedná se o artrosu
  • špatná technika aplikace
  • nedodržení technologického postupu přípravy plazmy
M-Gate klinika - Pardubice


logo_paticka

© Všechna práva vyhrazena. Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Mudr. Jan Tišer - Informace o lékaři | Praktický lékař Pardubice | Tel.: 734 582 909, centrum@medicalgate.cz.

Textové podklady a fotografie vlastní Medical Gate. Grafický layout a provedení poskytuje IT Partner.